OSMANİYE
TİCARET BORSASI
3
Türib Kayıt Evrakları

TÜRİB üyeliği için istenen evraklar şağıda listelenmiştir.

Firma yetkilileri tarafından eksiksiz doldurulan evrakların Borsamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Türib Seans Ekranı

ELÜS Piyasa Verileri ( 15 DK GECİKMELİ )


Gerçek Kişi Başvuru Evrakları;

1- Gerçek Kişi Başvuru Dilekçesi (İndirmek için tıklayınız)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi3- Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgâh ilmühaberi, fatura vb.)
4- Aracı kurum veya bankadan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
5- Gerçek kişi müşteri tanıma formu (İndirmek için tıklayınız)
6- Yatırımcı aydınlatma onay ve taahhüt metini (İndirmek için tıklayınız)
7- Gerçek kişi vekil tayin formu - Vekalet verildiğinde doldurulacaktır (İndirmek için tıklayınız)

 


Tüzel Kişi Başvuru Evrakları;

1- Tüzel Kişi Başvuru Dilekçesi (İndirmek için tıklayınız)
2- Kuruluş ilanının yer aldığı ticaret sicil gazetesi örneği
3- Ticaret sicilden alınan faaliyet belgesi örneği
4- Vergi levhası örneği
5- İmza sirküleri aslı veya noter onaylı fotokopisi
6- Aracı kurum veya bankadan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
7- Temsilci atanmasına ilişkin yetkili organ tarafından alınan karar
8- Tüzel kişi müşteri tanıma ve temsilci tayin formu (İndirmek için tıklayınız)
9- Yatırımcı aydınlatma onay ve taahhüt metini (İndirmek için tıklayınız)

 

Osmaniye Tanıtım Filmi

Akdenizin parlayan güneşi

Çekte Riske Son

Artık kare kodlu çek var

Ürün Fiyat Grafikleri

Yer Fıstığı Kabuklu

UMEM Beceri'10

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme